O nas

Historia
Powstanie Towarzystwa zostało zainspirowane nauką społeczną Kościoła zawartą m.in. w Encyklice Sollicitudo rei socialis i przykładem jezuity O. Jana Beyzyma. Założycielami byli świeccy skupieni wokół o. Czesława Drążka, postulatora w procesie beatyfikacyjnym patrona Towarzystwa. Stowarzyszenie ma charakter ogólnopolski i zostało zarejestrowane w Krakowie 29.12.1989 roku. Jego działalność opiera się na zasadach solidarności i ludzkiego braterstwa. Celem zaś jest pomoc pośrednia i bezpośrednia w zwalczaniu trądu, choroby rozumianej w sensie fizycznym i moralnym.

Marana i Jeevodaya
Od samego początku członkowie Towarzystwa wzięli pod swą opiekę dwa ośrodki leczenia trądu. Ośrodek w Maranie na Madagaskarze jest dla Polaków szczególnie bliski ze względu na ojca Jana Beyzyma (1850 – 1912). Wyjechał on na Madagaskar w 48 roku życia i w latach 1902 – 1911 założył tam szpital dla trędowatych. Na ten cel otrzymywał ofiary od rodaków a sam posługiwał swoim „czarnym pisklętom”. W Maranie pracował aż do śmierci.
Drugi z ośrodków wspomaganych ofiarami przekazywanymi przez Towarzystwo jest ośrodek w Jeevodaya w Indiach. Słowo „jeevodaya” oznacza „świt nowego życia”. Ośrodek został założony w 1966 roku przez ks. dr Adama Wiśniewskiego SAC w dowód wdzięczności Panu Bogu za łaskę Chrztu Polski. Od 1990 roku ośrodek prowadzony jest przez dr Helenę Pyz z Polski. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci chorych na trąd (www.jeevodaya.org).
Pomoc świadczona obydwu ośrodkom polega na wspieraniu modlitewnym i finansowym. Fundusze przekazywane tym ośrodkom Towarzystwo pozyskuje w wyniku różnych inicjatyw członków towarzystwa, Jedną z ważniejszych są ofiary przesyłane na konto Towarzystwa. W Towarzystwie działa Zespół lekarski. Niektórzy członkowie Towarzystwa uczestniczą w bezpośrednim wspomaganiu pracowników ośrodków przybywając – na własny koszt lub poszukując sponsorujących wyjazd – do Jeevodaya albo Marany.

 

Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych
im o. Jana Beyzyma,
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
Organizacja pożytku publicznego o numerze KRS: 0000046094
konto w Banku PEKAO S.A. 83 1240 4432 1111 0000 4728 0481